Dag 24: Die Gif van Vergifnis

0 comments


Eke vergewe myself dat ek myself Toegelaat het en Aanvaar het dat vergifnis van Aarde verander word in die GIF wat die mens van mekaar verwyder soos elkeen wedywer om beter te wees as die ander, en so te lewe met vergifnis as LIPPETAAL Sonder dat die Manier van Lewe enige Egte Vergifnis Reflekteer.

Ek vergewe dat ek myself Toegelaat het en Aanvaar het dat Vergifnis versprei word soos ‘n gif waarop die mens besluite baseer om mekaar te Na te Kom en te Benadeel tot so ‘n Mate dat Lewe op Aarde Sonder EER bestaan, want elkeen stel Hulself Eerste in plaas van om Lewe wat Ewe in almal is Eerste te Stel.

Ek vergewe myself dat ek myself Toegelat het en Aanvaar het, om vergifnis te verander in ‘n PRODUK wat verkoop word deur te sê Dat Jesus Vergifnis vir die Mens deur sy Bloed GEKOOP het, om Sodoende die Sisteem van SKULD en Profyt waarde te gee, sodat die Benadeling van Mekaar aanvaarbaar te kan maak, want Sodoende kan geglo word dat die mens in SKULD gebore is en dus kan die Ekonomiese Sisteem van SKULD op mekaar afgedwing word as ‘n GAWE van GOD.

Ek vergewe myself dat ek myself Toegelaat het en Aanvaar het dat SKULD die begin van ELKE kind se Lewe is, SODAT Elke KIND ‘n SLAAF Lewenslank kan wees aan die Konsep van SKULD, om Sodoende Hulle Kinders ook in SKULD te DOMpel as die Enigste Bestaansreg van die mensDOM.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en aanvaar het dat NET die Bloed van Jesus Vergifnis moontlik maak om die Mens te Verlos van die SKULD waarmee die Mens volgens Oorlewering Mee Gebore is in hierdie Lewe, en word in elke kind INGEDWING om te Verseker dat die Mens altyd bestaan as SKULDENAARS.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en aanvaar het dat die LOT van die ARMES die WIL van GOD is, want die ARMES Kan nie SKULD maak nie en het dus nie toegang tot GELD nie.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en aanvaar het om nie te SIEN, dat almal wat aan die Stelsel van SKULD deelneem as Ekonomiese Sisteem Christene is, want SKULD is die Fondasie van die ChristenDOM.

Ek Stel my ten Doel om Aan te TOON, Dat Geestelike waardes weerspiëel word in Ekonomiese Waardes en dat die Ekonomie Stelsel die Waardes van  die Geestelike Stelsel Voorstel.

Ek stel my ten Doel om Aan te WYS, dat Bloed van Jesus Betalingstelsel die fondasie is van die Wêreld Ekonomiese Stelsel wat Bloed van Klippe tap deur die mens Verslaaf te Maak aan SKULD.

Ek stel my ten DOEL om te Wys dat RykDOM deur SKULD die SKILLE op die Oë van die mens so effektief gemaak het, dat die MENS GEEN meegevoel met die MedeMens het nie, en DUS nie die NAASTE Lief het soos Self nie.

Ek stel my ten Doel om Daarop te WYS dat die Huidige Ekonomiese Stelsel op Aarde die Teenoorgestelde is, wat DIREK gekant is Teen die Leerstellinge van Jesus om jou Naaste Lief te hê soos jouself en om te gee soos mens wil ontvang - en dat enige Mens wat Jesus AANBID, maar nie Sien dat die Ekonomiese Stelsel Indruis teen die Boodskap van Jesus, Besig is met Vals leerstellinge en ‘n Vals Beeld Voorhou en dus nie Vertrou kan word met die Roeping om die AARDE se Bestier Volgens die wil van GOD as Lewe nie.

Ek stel my ten Doel om Daarop te Wys dat die AARDE en die Son in Alle Behoeftes Voorsien Sonder SKULD, en dat SKULD ‘n uitvindsel is van die mensDOM om mekaar te treiter en te Martel, terwyl agter die naam van Jesus Skuiling word.

Ek stel my ten Doel om daarop te WYS dat SKULD die Gif is van Vergifnis Waar die Mens Die Lewe Onteer in Eie BELANG
Enhanced by Zemanta

comments (0)

Post a Comment