Dag 18: Die Lewende Woord as Vlees

0 comments


Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie te sien wat Jesus bedoel het toe hy gesê het hy is die Lewende Woord wat Vlees geword het.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om mee te Hoor dat “Die Vlees die Lewende Woord is” en dat Bewustheid in Die Vlees gesetel is.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie te wil sien dat die Ouer die lewende Woord se Waarde as Vlees van die Kind bepaal en dat alle Bewyse daar is dat die Ouer nie die Vlees as Lewe voorberei nie, van generasie tot generasie word die Gene geprogrameer om te raas sonder om te sien die geheim van die skepping is in Genesis wat sê “Gene Is”, en wat deur Jesus Bevestig is as Die Lewende Woord wat Vlees geword het.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie Te Sien dat Elke Woord Waarde het en dat indien woorde in die vlees toegelaat word wat nie die Waarde van Lewe as wat beste vir Lewe is bevat nie, sal die mens as lewende woord die Onwaardigheid uit lewe soos dit tans wel op aarde gebeur.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie te Sien dat Kennis net die Mag het wat aanvaar word as waar die Mens Mag lewe en dat ons so deur ons Wette Magte losgelaat het wat die lewe vergal het en verlaag het tot waar lewe geen waarde het nie en Kennis wat misbuik word alle waarde het.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om Net te Sien dat die Magte wat as Woorde en Beelde in die Vlees losgelaat is as die Denke van die Mens die lewe in bedenklike toestand geplaas het, waar die denke van die mens die spieëlbeeld is van die Woorde wat vlees geword het, om sodoende ‘n vals beeld te plaas voor die ware beeld van die vlees, wat die Werklike Lewende Wese hier op aarde is wat nie geëer word nie.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie te Sien dat AFRIKAANS aan die MENSDOM weer ‘n kans gee om te wys hoe dom die mens is om Nie te Sien dat die VLEES die Werklike LEWENDE woord is

Ek stel my ten doel om te bewys dat die Lewende Woord dit wat ‘n Persoon doen, dink en praat die lewende taal is van die Vlees wat die Woord word as Lewe

Ek stel my ten doel om te bewys dat Bewustheid in die Vlees as die Hele Liggaam gesetel is

Ek stel my ten doel om Ouerskap te Lig tot die Punt waar die Lewe as Woord die Waarde van Lewe in Elke Kind se Vlees word sodat alle mense lewe dit wat beste is vir alle lewe

Ek stel my ten doel om te bewys dat die Mens altyd net gelyk is aan die Waarde van die Woorde wat Vlees geword het en dat die mens se optrede altyd een en gelyk is met die Waarde van die Vleeslike Lewende Woord

Ek stel my ten doel om te bewys dat alle Kennis wat nie gebasseer is op wat Beste is vir alle Lewe nie, gelewe sal word op Maniere wat Lewe Benadeel en die Eie Gek Bevoordeel

Ek stel my ten doel om te Bewys dat die Vals Beelde wat deur televisie en advertensies in die vlees ingeprent word, deur mense meer en meer op Barbaarse Maniere uitgeleef gaan word, wat elke persoon te eniger tyd in gevaar kan stel sonder enige waarskuwing

Ek stel my ten doel om te bewys dat on die Wêreld kan verander en ‘n plek wat lewe Eer deur die Waarde wat onw Woorde Gee met die Waarde te Meet wat altyd Beste vir alle lewe is

Ek stel my ten doel om te wys dat AFRIKAANS die Taal is wat Bewys wat die Waarde van Woorde doen Wanneer dit Vlees word en dus ‘n Taal is wat kan Verhoed dat ons die Prys betaal vir wat ons toegelaat het op aarde as die Lewe waar die Eie Gek eerste geplaas is inplaas van Lewe


comments (0)

Post a Comment