Dag 4: Was Jou kind se Brein, Pa en Ma!

0 comments

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te aanvaar dat die manier waarop my kind geleer word van die wêreld, die beste manier is sonder dat ek besef het ek breinwas my kind om dieselfde foute te maak as wat ek gemaak het.

Ek vergewe myself dat  ek myself toegelaat het om te aanvaar dat ek nie die reg het om my kind te leer wat beste is vir lewe nie en instede dat ek geleer het van my foute en die foute van die mensdom, het ek maar net aangegaan om die sondes van die vaders voort te plant in die saad van my afstammelinge soos’ n ondier wat net nie die bose kan laat staan nie.


Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om my kinders die kuns te leer van oorlewing alwetende dat ek hulle leer om te lieg en bedrieg want dit was hoe ek my weg deur die lewe gevind het, deur die dinge wat ek nie kon sien of verander nie, as aanvaarbaar te plaas terwyl ek weet ek belieg die lewe en loop nie dit wat waaragtig die beste vir alle lewe is nie.

Ek vergewe myself dat  ek nooit die kerk bevraagteken het toe ek bewus word dat die wat die lewende woord moes beskerm as lewe,  hulle hande in onskuld was as dit kom by die sake van die goewermente en so die bose losgelaat het in alle maniere sodat die geld god totale oorheersing oor die aarde bekom het, tot so ‘n mate dat nie eers ‘n handvol mense met lewe meer gevind kan word nie.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om my kinders te leer dat geld meer waarde het as lewe en dat mens moet eerlik wees met geld, maar oneerlik met lewe, en dat geld die mag het oor lewe en dood sonder dat ek of my kinders enige-iets voel of ons ontferm oor die wat deur geld van hul lewens beroof word.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het  om lewe en die diens wat lewe toekom afhanklik gemaak het van geld en profyt en dat ek my kinders die dood voor die oë gesweer het as hulle nie die sisteem van geld leer ken om seker te maak hulle oorlewe nie en dat ek op geen stadium werk gemaak het om die werklikheid van lewe vir almal te beskerm nie, al het die gekerm soms my ore bereik, het ek net gesê dat die armgatte verlore is en wel sal geld kry as hulle hulle hulp op die geld god werp dat hy hom sal ontferm, net soos die geld god hom oor my ontferm het. Ek het, dit is die geheim, met my kinders bespreek dat die geld god dit wil hê dat elkeen vir homself sorg deur die geld god lief te hê bo all dinge, sodat dit duidelik kan wys hoe groot en onoorwinlik die geld god werklik is en ek het dit aan my kinders bewys dat net een wat mal is hom ooit sal keer teen die geld god soos die baie wat in tente en skuilings lewe bewys. Laat jou gebed gaan elke dag na die god wat hom oor jou ontferm en die geld sal stroom uit die fontein van die lewe sodat god as geld kan wys wie is die baas op aarde.

Ek vergewe myself dat  ek myself toegelaat het om my siel te verkoop aan die geld god en dit wragtag reggekry het om so effektief vir myself te lieg dat ek glo dat die geld god die ware god is terwyl die lewe ly voor my aangesig en ek my kop net wegdraai sonder dat ek iets voel, want wat gebeur met die wat ly, is volgens my die wil van die geld god en waag enige een om die geld god te bevraagteken sal ek oorgaan tot geweldadigheid en selfs daad, om die eer van my geld god te beskerm.

Ek vergewe myself dat  ek dit nooit oorweeg het on eerlik te wees met myself oor wat ek werklik toegelaat het nie en dat ek sodoende my kinders en nasate verdoem het tot die ewige verdoemenis van die geld god - generasie na generasie ons almal sal dwing om in leuens te lewe terwyl ons met gefynsde gesigte lag en ons lot aanvaar want ons was SoDom dat ons nie nag a-More om gesien het as lewe nie. Nou het ons die paradys van lewe omskep in masjiene wat ons prober oortuig dat ons geen ander god het as die geld god nie.


Ek stel my ten doel om toe te sien dat alle ouers wakker word en hulle kinders leer van die lewe om te verhoed dat die sondes van die vaders die lewe van die kinders steel en dit aan die geld god offer as bloed offer van toewyding aan die geld god.

Ek stel my ten doel om te bewys hoe die ouer, die onderwys en kerk die kinders tot die geld god verlei sodat die lewe nie meer sigbaar is in enige oog nie.

Ek stel my ten doel om my lewe te wy om weer die lewe terug te bring in die oog van elke kind en om die geld god te vernietig met sy eie krag deur gelyke geld aan almal toe te wei dat almal mag lewe sonder die straf van die geld god wat heeltyd ondergang belowe as mens nie bly by die geld god gelowe nie.

Ek stel my ten doel om eerlikheid te herstel  tot sy regmatige plek sodat eerlikheid nie meer aan die geld god gekoppel word nie, maar dat eerlikheid aan lewe gekoppel word sodat mense mekaar nie meer kan benadeel in die naam van die geld god nie.

EK stel my ten doel om die mensdom te wys hoe dom mens moet wees om Sodom te wees om die geld god te vertrou en so jou lewe te verkoop vir niks, net ‘n gejaag na wind wat met die laaste asem ophou waai.

comments (0)

Post a Comment