Dag 24: Die Gif van Vergifnis

0 comments


Eke vergewe myself dat ek myself Toegelaat het en Aanvaar het dat vergifnis van Aarde verander word in die GIF wat die mens van mekaar verwyder soos elkeen wedywer om beter te wees as die ander, en so te lewe met vergifnis as LIPPETAAL Sonder dat die Manier van Lewe enige Egte Vergifnis Reflekteer.

Ek vergewe dat ek myself Toegelaat het en Aanvaar het dat Vergifnis versprei word soos ‘n gif waarop die mens besluite baseer om mekaar te Na te Kom en te Benadeel tot so ‘n Mate dat Lewe op Aarde Sonder EER bestaan, want elkeen stel Hulself Eerste in plaas van om Lewe wat Ewe in almal is Eerste te Stel.

Ek vergewe myself dat ek myself Toegelat het en Aanvaar het, om vergifnis te verander in ‘n PRODUK wat verkoop word deur te sê Dat Jesus Vergifnis vir die Mens deur sy Bloed GEKOOP het, om Sodoende die Sisteem van SKULD en Profyt waarde te gee, sodat die Benadeling van Mekaar aanvaarbaar te kan maak, want Sodoende kan geglo word dat die mens in SKULD gebore is en dus kan die Ekonomiese Sisteem van SKULD op mekaar afgedwing word as ‘n GAWE van GOD.

Ek vergewe myself dat ek myself Toegelaat het en Aanvaar het dat SKULD die begin van ELKE kind se Lewe is, SODAT Elke KIND ‘n SLAAF Lewenslank kan wees aan die Konsep van SKULD, om Sodoende Hulle Kinders ook in SKULD te DOMpel as die Enigste Bestaansreg van die mensDOM.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en aanvaar het dat NET die Bloed van Jesus Vergifnis moontlik maak om die Mens te Verlos van die SKULD waarmee die Mens volgens Oorlewering Mee Gebore is in hierdie Lewe, en word in elke kind INGEDWING om te Verseker dat die Mens altyd bestaan as SKULDENAARS.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en aanvaar het dat die LOT van die ARMES die WIL van GOD is, want die ARMES Kan nie SKULD maak nie en het dus nie toegang tot GELD nie.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en aanvaar het om nie te SIEN, dat almal wat aan die Stelsel van SKULD deelneem as Ekonomiese Sisteem Christene is, want SKULD is die Fondasie van die ChristenDOM.

Ek Stel my ten Doel om Aan te TOON, Dat Geestelike waardes weerspiëel word in Ekonomiese Waardes en dat die Ekonomie Stelsel die Waardes van  die Geestelike Stelsel Voorstel.

Ek stel my ten Doel om Aan te WYS, dat Bloed van Jesus Betalingstelsel die fondasie is van die Wêreld Ekonomiese Stelsel wat Bloed van Klippe tap deur die mens Verslaaf te Maak aan SKULD.

Ek stel my ten DOEL om te Wys dat RykDOM deur SKULD die SKILLE op die Oë van die mens so effektief gemaak het, dat die MENS GEEN meegevoel met die MedeMens het nie, en DUS nie die NAASTE Lief het soos Self nie.

Ek stel my ten Doel om Daarop te WYS dat die Huidige Ekonomiese Stelsel op Aarde die Teenoorgestelde is, wat DIREK gekant is Teen die Leerstellinge van Jesus om jou Naaste Lief te hê soos jouself en om te gee soos mens wil ontvang - en dat enige Mens wat Jesus AANBID, maar nie Sien dat die Ekonomiese Stelsel Indruis teen die Boodskap van Jesus, Besig is met Vals leerstellinge en ‘n Vals Beeld Voorhou en dus nie Vertrou kan word met die Roeping om die AARDE se Bestier Volgens die wil van GOD as Lewe nie.

Ek stel my ten Doel om Daarop te Wys dat die AARDE en die Son in Alle Behoeftes Voorsien Sonder SKULD, en dat SKULD ‘n uitvindsel is van die mensDOM om mekaar te treiter en te Martel, terwyl agter die naam van Jesus Skuiling word.

Ek stel my ten Doel om daarop te WYS dat SKULD die Gif is van Vergifnis Waar die Mens Die Lewe Onteer in Eie BELANG
Enhanced by Zemanta

Dag 23: Die Geleentheid se Verleentheid

0 comments


Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te Anvaar dat die Geleentheid op AARDE om lewe te ervaar - nie gelyk is vir alle lewe nie, en dat die verarming en misbruik van lewe geen verleentheid wakker maak in die bewustheid van die mens nie.

Ek vergewe myself dat ek myself togelaat het om te lewe asof ek NIE op geleende Tyd is nie, sonder om the besef dat alle bewyse van die GRAF daarop wys, dat Niemand Tyd Besit nie, en dat almal net bestaan op geleende tyd wat afhanklik is van die Natuur van die Aarde om ‘n ekosisteem te voorSIEN aan almal gelyk, Maar die Mense het die VoorSIENIGHEID Ongelyk gemaak, en dit wat Gratis gelyk gegee word - met die bloed van lewe gekoop, om Sodoende die Ewebeeld en gelykenis van lewe vernietig - deur die waarde van lewe NIETIG te Verklaar deur die MANIER Waarop lewe op Aarde Bestuur word as EKOnomiese sisteme waar net RykDOM bepaal wie bereik ‘n Bestaan wat waardig is as lewe, waar die RES uitgestort word SOOS RESTE Sonder waarde.

Ek vergewe Myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het het om LEWE om te Draai na EUWEL deur die EKOSISTEEM wat die VOORSIENIGHEID aan alle LEWE gelyk Voorsien het Te BeDUIWEL, wat WEL aanDUI dat die Mens die LEWE vir ‘n POT LENSIESOP verkwansel het, en dat die Verkwanselling TOT op ELKE KANSEL goed gepraat word en so van die KERK die Slagveld Gemaak het waar Lewe Ingekerker word as Slawe van die wat Geen Respek vir Lewe het nie, Maar net na Hulle Eie Sak kyk, terwyl die Ongelykes in Sak en AS gelos word om seker te maak die RYKES kry Alles van AL wat is op AARDE.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en Aanvaar het om nie te SIEN dat die GEVAAR om die lewenswyse van die mensdom te AANVAAR waar lewe Ongelyk behandel word - Sal LEI tot die Verkwanselling van die Ewige lewe, Terwyl Lewe op AARDE as geleende TYD die TOETS was om te SIEN WIE gaan die GAWE van LEWE OMSKEP as EWEBEELD en GELYKENIS van EWEGE LEWE om Sodoendende die EWIGE LEWE te Ontvang deur dit te GEE, want soos jy gee sal jy ontvang.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en Aanvaar het om die Boodskap van Jesus van ‘gee en jy sal ontvang’, vervang het deur mekaar gevange the Hou in SISTEME van SKULD beskerm deur die SWAARD en SKILD om te verseker dat die wat GEWETENLOOS is, wegstap met die OORWINNAARS se Waarheid van Lewensmisbruik, Terwyl die aarde die Geleentheid is om Selfbelang te OORWIN om die Eenheid en Gelykheid van lewe te bevestig as Self, en So as OORWINNAAR te tree in die INNERLIKE Stryd van SelfBelang en Sodoende Lewe Eerste Stel as die Enigste Waarde wat in ALLE Ewigheid Werklik Bestaan.

Ek stel my ten doel om die Bedoelings van die Mens te Bevraagteken waar dit Indruis teen die Belang Van Lewe wat Een en gelyk aan almal gegee is met geboorte.

Ek stel my ten doel om die MensDOM daarop te wys dat LEWE ‘n Gawe is wat Verloor word deur die Besluite wat die mens maak wat LEI tot die Lyding van LEWE in SelfBelang.

Ek Stel my ten Doel om aan die HART van ELKE Mens te Klop en te Wys dat die HART van die Mens VERHARD is want dit is nie meer Lewe nie, maar is die EuWEL wat Nou as Lewe op Aarde aanvaar word.

Ek Stel my ten Doel om daarop te Wys dat Geen Mens Wat toelaat dat lewe MISBRUIK word, ooit die Ewege LEWE Sal ONTVANG NIE.

Ek Stel my Ten Doel om Daarop te Wys Dat om Dankbaar te wees VIR die Gawe van Lewe en die Voorsienigheid wat Lewe op Aarde Ondersteun, is Waardig Indien die Waarde Van Lewe - gegewe ewe aan Almal Gereflekteer word in die Lewenssisteem wat die DOEN en Late van die Gemeenskap Reguleer, Maar Indien Lewe nie Geëer word nie, Dan is die Dankbaarheid Vals want mens Val in die Klug dat om die Skepper te Eer die weg tot die Ewige Lewe is, Terwyl Dit Duidelik nie So is nie, Want Eerbaarheid is om dit wat Eerste is vir Almal, Eerste te stel as die Eerlikheid dat die Gawe as Lewe Gelyk is, en dat die Gelykheid as Lewenswysheid WYS dat Dankbaarheid in Praktiese Lewenswyse IS wat GEE soos dit Ontvang om die EWEBEELD en Gelykenis te WAARDEER, en SODOENDE te BEWYS dat die GAWE van LEWE die ENIGSTE Werklike Waarde is was ooit kan Bestaan. Die Wat LEWE nie EWE toepas is nie LEWE nie en is Dus Nie Dankbaar nie. Die Wêreld Sisteem TOON AAN dat Dankbaarheid Huidiglik net n KLUG is want die Ekonomiese, Politiese, Opvoedkundige en Alle Ander Sisteme wat die Wêreld REGULEER, Dui aan dat die mens nie REG ge-LEER word wat WERKLIK van Belang is op AARDE nie. Die Verskoning dat dit net die AARD  van die mens is, is ONKUNDE want die OORSAAK wat OOR en OOR gebeur is Hoe Elke Kind geleer word en ONTLEWE word in die Belang van die VREES van die OUER.

Dag 22: Gevoel is die Doel

0 comments


Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het dat die doel van die Lewe is ‘n spel van, Hoe Ek Voel, en tensy ek GOED voel het die Lewe nie ‘n Doel nie.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het om hoe Ek Voel meer belangrik te maak as die Lewe Self en dat ek gevoel gebruik om ander te kry om met my saam te stem want as twee of meer soos EK VOEL dan moet Ek reg wees, ten spyte van ‘n Wêreld  wat bewys dat Ek niks Voel vir die Lyding wat my Voorkere en Gevoelens op die Vleismens neer gedaal het, want Ek wil altyd Eerste wees en Sal nie My Gevoelens opgee om Lewe Eerste te stel nie, want dan verloor Ek en Ek sal liewer die Lewe laat Verlore gaan voor ek gevoel opgee.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om van die Lewe ‘n Spel te maak wat ‘n Doel het wat die reg tot die lewe minder gestel het as die Doel van die Spel waar ek as Wenner uit die stryd kan kom met ‘n Doel wat my Lewe Rede gee waar die Doel My Lewe laat uitstaan as of Rykdom in Geld of Rykdom in Gees of Rykdom in Gevoel, want as Ek my Doel bereik, kan ek mos nie dom wees nie, want ek het die Doel van die Lewe Verstaan en twee of meer Stem met my saam en Ek is Dus met die Doel van God en staan nie Alleen nie, maar ek staan OOK nie vir die Reg tot Lewe vir Almal nie, maar dit maak nie saak nie wat dit moet die Doel van God wees wat ek Nooit sal kan verstaan nie, sê ek aan myself want Ek moet Myself Eer as Eerste, Lewe is nie my verantwoordelikheid nie, DIT IS GOD SE WIL

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en aanvaar het dat Sonder Gevoel Lyding in die Lewens van Miljoene Mense op Aarde toe te laat solank EK Goed Voel en Voel ek bereik ‘n Doel sonder dat ek Soos ‘n Gek Voel omdat ek die Lewe vir ‘n Pot Lensiesop verkoop het.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om op die hele doel van die Wêreld sisteem te Fokus rondom Individuele Gevoelsvervulling deur te fokus op die Spel van Mindere Self vervulling wat my Beter sal laat Voel oor My Lewe, want ek het aanvaar dat My Lewe net Waarde het as dit ‘n Doel het wat die resultaat het wat my GOED laat voel en dat Enige Iets wat my nie so gou moontlik laat Goed Voel nie, op die manier waar ek tevrede sal wees, kannie waar wees nie, want in die Spel van die duidelike Gevoelsvervulling kan Ek wen en Almal het mos ‘n kans om dieselfde te doen, maak ek self wys, sonder om te Besef dat Wysmakery ‘n skepping is wat Ek Maak in Belang van my Eie Gek in ‘n Wêreld so klein waar net Ek bestaan en die Lewe verkleineer word tot dat Niks werd is in werklikheid vir ander nie, maar net omdat My Lewe My Doel het, is Alles sommer net Reg en Sal ek nooit My Doel opgee nie, want My onmiddellike prentjie van My Lewe Lyk GOED en die werklikheid van die wêreld is Ver van My, want ek wil nie besef dat dit Net Geld en Kos en ‘n Dak oor my Kop is wat my Kop laat Raas met soek na ‘n Doel en snaaks genoeg sal Ek myself nie die Doel Gee om Lewe vir Almal as Een en Gelyk Eerste te stel nie, want ons kan mos nie ALMAL wen nie, want dan het ek Nooit ‘n kans om Spesiaal te wees nie en om Spesiaal te wees moet die Doel van die Lewe wees, want DAN voel EK goed en Ek is Mos nie ALLEEN in die gevoel nie, so ek moet my gevoel Najaag kom wat wil en Raas die Kop van die EIE GEK . Ek is Gek oor gevoel. 

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het en aanvaar het om op Opvoeding en Familie te fokus rondom die doel van die Unieke gevoel en dat Ek Die Rykdom van Gevoel die MEESTER van my lewe gemaak het ten spyte van die Daaglikse bewyse dat die gejaag na wind ‘n wêreld geskep het waar Lewe nie Eerste as Enigste Waarde Geëer word nie, maar dat ek die waarheid met ‘n eenvoudige waai van die hand kan afmaak as Onwaardig sodra dit indruis met my Doel van die lewe om die Droom te Soek waar my Lewe Goed sal voel,
Want dan het ek my doel vervul en so het ek my kinders van geslag tot geslag gelei tot die Slagting van die Lewe deur die Doel van die Lewe iets te maak soos Gevoel wat nie lewe nie Een en gelyk en Almal Eer nie, maar solank ek wen, is ek nie deel van die slagting nie, so ek moet reg wees anders sou ek mos ook gely het, maak ek myself wys.

Ek stel my ten doel om die MENSDOM te wys dat die RYKDOM van GEVOEL net die gierigheid van die EIE GEK  is wat Gevoel Hoër gestel het as Lewe en so ‘n wêreld hier geskep het wat lewe ONTEER deur lewe nie EWE EERSTE te stel nie.

Ek stel my ten doel om te wys dat WYSMAKERIGHEID nie Wysheid is nie en dat die Ouer as Onderwyser die kinders van Geslag tot Geslag mislei het oor die Doel van die Lewe en sodoende reeds groot dele van die aarde se oorspronklike lewe uitgewis het net om die Doel van Gevoel te vervul en dat die mens as lewe meer vermoëns, die aarde in ‘n paradys moes verander deur Gelykheid waar ALMAL Goed sal kan voel en nog steeds Uniek sou kon wees, maar nou het ons die aarde so verwoes, dat ons ons EIE belang sal moet opgee vir HIERDIE LEWE totdat ons ‘n Nuwe Wêreld geskep het waar die gelyke balans van lewe op aarde weer herstel is.

Ek stel my ten doel om daarop te wys dat ALLE gedagtes nie vertrou kan word nie, want ek het toegelaat dat Gevoel die Lewende vlees word en so die ware lewe vernietig en tot niet verklaar en sal dan eers die moed moet hê om my vlees te reinig van die Outydse gevoelens want dit laat toe dat baie nie eers kos het om te eet nie.

Ek stel my ten doel om daarop te wys dat daaglikse geskrewe van self vergifnis oor ‘n periode van MINIMUM 7 jaar uiteindelik die Vlees sal Reinig van die Onetiese Onmeetbare gevoelens en wanneer my Vlees gereinig is sal my Gees van lewe weer Rein wees en sal  ek nie meer beheer word deur die Gevoelens van die Sondes van die Vaders nie. Dan sal ek Lewe op Aarde kan Herskep en ‘n Nuwe Aarde tot stand bring, waar gevoel Eties is en Lewe Eerste gestel word.

Dag 21: Begeesterde Geeste Gee nie Lewe Nie

0 comments

Ek vergewe myself dat ek Myself toegelaat het om te Aanvaar dat die Gees na die Dood Lewe is, terwyl dit die Lewe is wat Doodgaan en terugkeer na die Lewe op Aarde as Stof

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te Aanvaar dat die Gees Meer belangrik is as die Lewe wat die Gees help met geboorte van die kind en dat die dood nie my stof tot Nadenke gegee het nie

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te Aanvaar dat daar ‘n Gees is wat in die kind gebore word, terwyl dit ‘n Liggaam is wat KORREK moet funksioneer wat lewe moontlik maak en die Sogenaamde Gees maar net ‘n manier is waarop die mens die Vals Selfbeeld wan lewe misbruik, probeer beter laat lyk, net soos Goed op die Winkel Rak, om sodoende ‘n vals geloof om die lewe te vorm wat die Aarde van die afgrond gedryf het

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te aanvaar dat die Gevoel van Begeertlikheid wat my oorval, Beter voel as My Fisiese Lewe op Aarde en dat ek Om die Rede die Gees Voed met Onleefbare Nonsens en die Liggaam van sovele mense dryf na Armoede en Lyding, alles in die Naam van ‘n Onsienbare Lewelose Gees

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te aanvaar dat die Gees Gewillig is, maar die Vlees swak is, sonder om te besef dat dit die Gees is wat swak is en die Vlees wat sterk is en Lewe gee. Verder dui dit aan hoe die denke van die Gees werk want die Vlees word nie verstaan en dat die Onkunde ly tot ‘n wêreld van ongelykheid Sonder om Om te Gee vir die Vlees as die Skepper van die Gees

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te Aanvaar dat die Gees Godelik is, terwyl my Gedagtes duidelik wys hoe Goddeloos die Gees Werklik is

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te aanvaar dat die Geestelike Wêreld meer is as die Vleeslike wêreld,  terwyl die Geboorte van elke Kind van die Vlees afhang en die Gees van die Mens net Gierigheid en die Eie Gek najaag

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te aanvaar dat die Geestelike Bewussyn die Reg op Bestaan het, terwyl my lewe eintlik afhang van die Vleeslike Bewussyn

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat het om te aanvaar dat die Geestelike Bewussyn Mag het op Aarde ten spyte van die Bewyse deur die Eeue dat die Gees nie Lewe Eer nie en ten spyte van Jesus se Voorbeeld van Vleeslike Bewyse as die Lewende Woord wat Vlees geword het, het die Gees die Boodsap van Jesus onteer en Lewe op Aarde in Hel verander

Ek stel my ten doel om die Geestelike Bewussyn van die Menslike Spirituele Idees te Ontmasker as die Euwel wat dit is, sodat die lewe as Vleeslike bewussyn op aarde herstel kan word vir Alle Lewe wat Nog Gebore sal word

Ek stel my ten doel om daarop te wys dat die Gees van die Mens deur die Ouers en Omgewing aan die Kind geleer word en dat dit die Val van die Mens in Sonde is, waar die mens Sonder Lewe as die Vlees opeindig

Ek stel my ten doel om te wys dat die Vleeslike Bewussyn die werklike lewe is wat Een en Gelyke geëer moet word deur te gee soos elke vlees Moet Ontvang om Lewe te kan hê as die EWEBEELD en GELYKENIS van Lewe

Ek stel my ten doel om te wys dat Begeesterd Heid as kompetisie, en die Gejaag na Wind van Gevoel net tot by ‘n Wêreld van ongelykheid en Lyding waar die wat Die Mees Oneerlike is in denke, altyd wen

Ek stel my ten doel om te wys dat die Vlees gewillig is as die Boek van Tyd om dit te wees wat sal bewys Wie die Bewustheid van elke werklike is, die Eie Gek of Lewe

Ek stel my ten doel om te wys dat daar geen Heilige Gees is nie, want die Gees van die Mens is Onheilig en Gee nie ‘n duit om vir Enige Lewe nie

Ek stel my ten doel om te wys dat die opvoeding wat ‘n kind kry in die trant van die Gees van die Ouer as Wêrelds Gees, kinder mishandeling is en in werklikheid tot  die Ewige Dood van die Kind lei

Ek stel my ten doel om te wys dat die Lewende Woord wat Vlees word, Lewe Eer en gee soos dit wil ontvang, as die Werklike Liefde as Lewe Altyd

Dag 20: My Gesag word Ondermyn

0 comments


My gesag word ondermyn en dit het te doen met wat ek sien as myne.  Gesag is gewoonlik nie sag nie en die uitoefening van gesag is gewoonlik gepaardgaande met aggressie, geweld en beheer, fisies of in woorde. 

Ondermyning van my gesag is waar my selfwaarde ontwrig word deur die gebeurtenisse  wat my laat voel dat ek nie in beheer is nie. My gebrek aan beheer dui aan dat die gesag my beheer en my heer is.  Die gesag is dan ook dit wat my posisie  aan myself weergee.  Wanneer ander  my  gesag nie respekteer nie, is my selfwaarde as posisie bevraagtekend.  Dit dui aan dat dit waarop ek my selfwaarde baseer, nie waar is nie.  Die bas noot van die klank van my woord ontbreek dus. Die feit dat dit onder is in ondermyn beteken dat die gebrek aan selfwaarde net aangedui word, wanneer my oorspronklike motivering vir gesag bevraagteken word op een of ander manier.  Dus is die ondersoek van alle dinge veral die ondersoek van dit wat onderliggend is aan my selfwaarde dringend nodig.  Onderliggend is die fondasie van my lig van verstaan en dit wat my oplig.  Wanneer die fondasie nie ‘n ware fondasie is wat die lewe en beeld van die lewe waardig is nie, dan vind ek dat ek maklik ondermyn kan word.

Wat my fondasie is, is die feit dat my werklike selfbeeld die beeld van die lewe is wat in fisiese vorm uitgedruk word as persepsie, klank, gevoel, kreatiwiteit, liefde, woorde, wysheid ens.  Wanneer die onderliggende selfbeeld se definisie ontbreek, word ‘n vals selfbeeld geskep en ons blaas dan ons beul trompet baie harder en sê Kyk, hier is ek, Kyk wat kan ek doen!, Kyk, ek is beter as jy! Kyk, whê, whê, whê, whê, whê!  Die ondermynende inligting wat aan die mens geleer word is die onderliggende rede vir konflik op alle terreine van die lewe. Voorbeelde van oorlewing, kompetisie, wen, woede, manipulasie, gierigheid, dreigemente ens.  Om nee te sê vir die beheer van ons onderliggende fondasie deur die beheer van inligting en ‘n gebrek aan kennis van hoe die onderliggende basis van selfbeeld van die mens werk, bring bevryding, en die geleentheid om die lewe weer toe te pas met ‘n passie wat werklik liefde en vrede uitleef. 

Aan die vrug sal die boom geken word en die vrug is ons woorde. Ons woorde vorm dan die fondasie van ons dade en na die bewuswording van ons wording as woorde is daar ‘n tyd wat ons eers moet skoonmaak met vergifnis en deur die toetse van versoeking gaan om te sien of ons werklik verander het.  Elke aksie moet dus ondersoek word om te sien wat die onderliggende motivering van die aksie is.  Dus, waarop is die aksie gebaseer en waar kom die inligting vandaan wat die aksie motiveer en wat is die doel van die inligting wat die aksie motiveer.  Hierdie proses is waar ons proe aan elke aksie  en dit ondersoek  om te sien of dit werklik is wie ons is.  Werk ons aksies dus binne die basis van  doen aan ‘n ander wat jy aan jou gedoen wil hê, asook, is ek lief vir myself wat my toelaat om ander te verstaan en lief te hê.  Wanneer die onderliggende fondasie van jouself nog nie gevind is nie, word jou siel nogtans verkoop  aan omstadighede, en moet jy uitvind wie het jou siel in pag,  die omstanders wat deelneem aan jou lewe en wie in die kleine en die groter wêreld jou beheer en jou optrede bepaal.

Sê nee en proe aan die proses van genesing van jouself, jou selle,  en weet dat jy altyd die selle is, gister, vandag en tot in all ewigheid.  Wanneer hierdie inligting nie die onderliggende fondasie van jou lewe is en in volle verstaan word nie, ondermyn jy jouself en is dit tyd om nee te sê vir alles wat die inligting verdraai en jou siel verraai.  Hou op om te raai wie jy is, ondersoek jouself en sien wat in jou selle geskryf is.  Die kwessie van die gees is gewillig, maar die vlees is swak, is die lewensplek wat misbruik word om die inligting te verdraai en raai, raai, riepa te speel.  Hou op om jouself te veraai deur toe te gee aan die raaisel van die lewe soos voorgestel deur die wat nie verstaan nie en wat nie die ewebeeld van God wil uitleef nie.  Verstaan is verstaan  -  om nie te verstaan nie,  is om nie te verstaan nie.  Weet is weet, nie weet nie is nie weet nie, wie is jy?  Weet jy of nie?  Verstaan jy of nie? Vra God om jou te wys en vind uit vir jouself.

VAN OORDEEL NA BEWUSTHEID

Oordeel is wanneer ons ons Oor deel met ander.  Dit is ‘n aanduiding van ‘n gebrek aan bewustheid en verantwoordelikheid, want ons wil nie ons eie antwoord en woorde glo nie.  Bewustheid is die wiskunde van aksie en gevolg, dus woorde en dade.  Aksie en gevolg is die natuurlike uitkoms van uitdrukking in vorm, weereens woorde en dade.  Dus die natuurlike gevolg van ons doen en late.  Bewustheid is die verstaan van die gevolg van doen en late.  Wysheid is om die aksie en gevolg uit te voer met bewustheid sonder om jou aan die oordeel (van ander en jouself) te steur en sonder om jou Oor met ander te deel want jy verstaan die groter prentjie. Jy skilder jou eie skildery sonder skuld en sonder om  ‘n skild te dra om jou te verdedig, want jy vind God se vrede.

Die gevolge van oordeel  het as doel die doelbewuste bewusmaking van die mens as bewustheid in vorm.  Dit wil sê dat die wil van die lewe  is die bewuswording van die mens deur die Oor te deel met pyn en smart.  Om dus die pyn en smart te verminder, moet mens die mindere  wees en die oordeel laat gaan.  Oordeel en die verstaan van die mindere is net moontlik met die bewustelike verstaan van die lewe.  Die beteken nie om nie ook in aksie oor te gaan nie.  Aksie met volle bewustheid dirigeer die lewe soos ‘n orkes en eers aan die einde is die volle waarheid van  bewustheid, alhoewel die bewuste aan die begin bewus was van die waarheid het die die bewustheid  nou in aksie oorgegaan.  Die aksie vir die blinde en dowe sonder bewustheid, maak die dowe en blinde baie bewus van hulle gebrek aan bewustheid deur die gevolge van hul onbewuste optrede ( Dit is bekend dat blindes se sintuie soms beter ontwikkel is en gebruik word as die sienende persoon). Die wet van die lewe is die wet wat die natuur as voorbeeld aangee vir die mens om na te volg as hy wil en so te leer waar sy waarheid te kort skiet in verstaan.

Die menslike natuur volg, of die natuur van die lewe, of die natuur van die sondes van die vaders.  Die gevolge is natuurlik binne die natuur wat die mens volg.  Op die huidige oomblik is die mens op sy blindste, want al die vals lig of sal ons sê onnatuurlike lig van menslike skeppings onder die sondes van die vaders verblind die mens  vir die natuurlike lig van die lewe en in die proses word die natuur verwoes.  So as dit woes gaan met die mens, dan broei ‘n storm uit en die kleintjie wat nou groot gemaak word as ‘n gevolg aan die verwoesting, is die besoek van die dier as mens. So skep ons woeste tuine as woestyne.  So is die kringloop wat die mens loop tot hy die kring sien en dan lui die klok en dit wat lok en uitlok, word gesien vir wat dit blok – die lig word geblok deur dit wat uitlok.  Sê nee vir die lok van uitlok en word genees.  

Ontblok jouself.  Sê nee vir die verwoesing op die planeet en word genees van verwoesting.  Sê nee vir die onnatuurlike lig wat die natuurlike lig verblind en word genees van blindheid.  Sê nee vir oordeel en waarmee jy jou Oor deel en word genees.  ‘n Genesing wat jou jou oorspronklike deel aan die lewe oorgee.  Die nee van genees, die gee van oorgee en die Oor van oordeel.  Laat alle ore hoor voordat die 2 ore van gebore die  1 oor van oorlede word, en stof tot stof, net stof tot nadenke los in die bedenklike toestand wat die mens se denke nou is. Dan  is die pyn van tandetrek die toestand wat weer verstand aan die omstandighede gee waarin ons beland het.

KOM VAN BEKOMMERD

Wanneer die vrees my bekom  van wat my toekom, dan verander my  onsekerheid van my eie vermoë van uitdrukking in bekommernis.  Ek wil graag hê my toekoms moet so seker wees soos die vorm van ‘n komkommer, anders word ek bekommerd. Die enigste realiteit van bekommerdheid is die prentjie van bekommerdheid in my kop waaraan ek  regte  waarde heg. Wanneer ek egter in die situasie beland waaroor ek my bekommer, is daar verskeie moontlikhede.  Ek kan die prentjie in my kop uitleef as ‘n uitdrukking van wat binne in my aangaan, want die prentjie is deur my geskilder.  Ek kan die situasie sonder vooroordeel benader en dan my bewustheid toepas as vorm  en  verstaan  en kan ek sien hoe die lewe  voor my ontvou.  As ek die kans nie neem nie, dan vou ek voor ek by die toekoms kom en die ontvouding  ( gewaarwording ) wat my toekom, ontvou nooit in ‘n noot nie.    Wanneer die prentjie in my kop deur my as my waarheid uitgeleef word, het ek darem die geluk dat wat ek geglo het, waar geword het.  Maar as ons hierdie aap uit die mou laat, sien ons dat die bewys  van ons geloof nie geloofwaardig is nie.    Die sprokie wêreld waarin ons leef is soos ‘n sprokies karakter wat gedurig aan homself wil bewys dat hy reg is en geloofwaardig is en dat sy evaluasie en prentjie  van ‘n situasie reg was.  Die waarheid kan egter net ervaar word wanneer die mens in elke oomblik onvoorwaardelik toelaat dat die lewe ontvou en dan deelneem aan die ontvouding deur in die oomblik van die gebeurtenis, jouself toe te pas as die lewe in uitdrukking volgens die natuurwette.  

Net soos die boom buig voor die wind waar die wind nou waai en die boom se blare musiek maak in die wind, pas ons ons vryheid dan toe in die ontvouding van die oomblik deur daaraan deel te neem volgens ons huidige vlak van verstaan.  Die meester van die situasie is dan die mens wat die beste maak van elke geleentheid en sien dat dit net geleen is en in ‘n oomblik verby is en dan is die volgende oomblik hier om aan deel te neem.  Die brommer van bekommerdheid  is die mens wat alles bepaald wil hê voor hy/sy daar kom.  Die gebrom as alles nie uitwerk soos die prentjie in die kop nie, is ‘n geraas wat ook met die volgende geleentheid  daarna oordonder word.  Nou is die lewe dieselfde – brom van oomblik tot oomblik.  Om nee te sê aan die verwagting dat alles volgens die prentjie in my kop werk, genees jou en laat jou toe om die polsslag van die oomblik te voel en dan met jou volle deelname die oomblik volgens jou keuses en verstaan te beïnvloed en te ervaar.  Geen  vrees nie wetende  dat die vaderlike wet van elke oomblik  net die beste verlang vir elke kind van die vader.  Wanneer ons verlange en vertroue in die vader die verlange en vertroue van die vader van lewe  ontmoet, leef ons ten volle en is ons vervul.

Laat ons nie toelaat dat die groot onderdrukking van onsself voortgaan deur prentjies wat ons skilder en nie verstaan nie, want dan is ons lewens gebrekkig. Openbaar jouself nou en sê nee vir die onderdrukking van jouself, lewe die lewe van die Vader van volheid en volmaaktheid sonder om jou te bekommer.

Dag 19: DIE VAL VAN DIE MENSDOM

0 comments


Die val van die mensdom het te doen met die dom dinge wat die mens doen en glo.  Wat die mens doen en glo is gebaseer op wat oorvertel word en op wat as voorbeeld gestel word aan kinders, met ander woorde die sondes van die vaders.  Dit gebeur deur denke, die skepping van beelde voor die menslike bewustheid wat dan deur woorde verduidelik word deur’ n prentjie te skilder.  Die strukture van beelde en woorde word dan die waarde gegee van waarheid en die mens sal sy siel verkoop om seker te maak hy/sy is reg in hulle geloof om nie deur sy medemens geoordeel te word nie. Hierdie onderliggende vrees is iets wat niemand in die openbaar will bespreek nie, want geloof is onaantasbaar en vrye spraak staan mos bo die plaas van ‘n wag voor die mond.  Die proses om reg te wees en reg te glo en die regte dinge te doen volg ‘n proses van oordeel tussen sogenaamde goed en kwaad, die boublok wat oordeel moontlik maak.  Die feit dat een ding wat vir een mens goed is, vir die ander mens kwaad is, gaan voor die oê van die mens verby sonder dat die mens die voorbeeld van oordeel raaksien as die feit van die vyeblaar en werklik verstaan wie die vyand is.  Die rede hoekom iets vir een mens goed is en vir die ander kwaad is, is meestal (nie altyd nie) gebaseer op die sondes van die vader, met ander woorde die denk patrone wat geleer is gedurende opvoeding.  Die sogenaamde sterker individu wat met manipulasie sy weg oopstoot, is gewoonlik die een wat ook die gemeenskaps – patroon vaslê.  Die feit dat gemeenskaps patrone wat deur wette geregverdig word,  volg gewoonlik op gebeure wat deur geslagte as patrone oorgedra is.  Die wette werk dus met die gevolg en die oorsaak. Die sondes van die vaders wat gebaseer is op ‘n gebrek aan die verstaan van menslike bewustheid en die prosessering van inligting, word nie verwyder nie. Deur nie die oorsaak van ’n gebrek aan verstaan te verwyder nie, kom al die mense voor as dieselfde, want hulle is dieselfde oordele geleer.
Met die dat daar met redelike sekerheid gesê word dat die mens in sonde gebore is.  Dit is nie waar nie. Die mense word as kind sonde geleer.  Die ouer is al so vasgevang in die net van denke, dat die denke patrone sonder verstaan op die kind afgedwing word.  Is dit die rede hoekom die woord denker en donker net ‘n “O” veskillend het? Ongelukkig nie ’n “O” wat die oë oopmaak nie.  Die ouer is nie eers bewus daarvan nie en noem dit optrede (as dit maar op was) instink – Ja, dit stink in – die proses om die kind in ouer te verander – van onskuld na skuld – in mens na dier – geen vermoë om die oë en ore te gebruik en God te vind as die lewe self nie.  Nou word God as ‘n persoonlikheid voorgestel met dieselfde persoonlikheid as die mens?  God wat oordeel?  Of is dit die mensdier wat oordeel.  Mensdier word wakker en sê nee vir die leerstelling wat net ‘n strik is om in ‘n gat te val wat donker is.  As jy nie weet hoe om jou lig aan te sit nie, dan gaan die gat lekker donker wees en enige een wat vir jou ‘n bietjie lig bring as verligting gaan jy glo.  So is dit met vrye keuse.  Jy mag kies wat jy wil en jou wil sal jy ervaar.  Dit is egter ook vanpas om die ervaring om te eg en die egtheid daarvan te ondersoek. Dolwe die grond om en sien of dit wel vrugbaar is en die ewebeeld van God se skepping ondersteun.  Dit is net moontlik met vermoëns wat geleer word om inligting te prosesseer en woorde met nuwe oë te sien.  So, sê nee vir die val van die mens en staan op en wees genees. Gebruik vergifnis om die gif van die vals beeld te verwyder en weier om deel te neem aan enige iets wat my en jou voorstel as minder as wat ons as God se woorde in waarheid gebring is. Die ewebeeld van God wat geseënd is.

VERHOUDINGS EN HOUDINGS

Verhoudings is waar twee of meer mense in ‘n verhouding met mekaar staan en ‘n houding aaneem van, hou van, of nie hou van nie.  Die verhouding tussen mense  bepaal met  dit waarmee ons mekaar kan identifiseer, maak nie saak wat die houding van die verhouding is nie.  Ons word gevang in verhoudings deurdat ons die houding inneem, wat van ons verwag word (verwagtinge word geskep) en as ons verwag, gaan ons ‘n beeld skep voor ons, want ons kan net die verhouding laat werk deur die houding van die beeld wat van ons verwag word, aan te neem. Dit is hoekom aanneming (aanvaarding) al vroeg by ’n kind ingekerker word.  In die proses verloor ons onsself in die oor van verloor en eindig die verhouding in stryd wat binne ons verwoedelik woed soos ons woede opkook om onsself weer te bevry.  Die weervoorspelling van so ‘n verhouding lees nie goed nie, want wat ons oor en oor die selle doen, is nou in ons selle as die houding wat ons by ander moet aanneem voor hulle ons sal aanneem en aanvaar. Die inligting wat ons in ons selle stoor het ons selfbeeld getoor (gestoor).  Die stormagtige verhoudings wat geskep word wanneer ons nie weet wat in  ons selle gestoor  is nie, is nodig, omdat ons dan mekaar help om weer die aar te vind vir ons doel op aarde en so ’n keuse het of ons aan die inligting wil vashou.  Wanneer ons weer ons aar op aarde vind, maak al die storms wat gewoed het as woede tog weer sin op die tog van die lewe en dan word die lewe weereens – die ewege of is dit ewige.  So, sê nee vir die verwagtings van ander in verhoudings en wees jouself en word genees.  Sê nee aan jou eie verwagtings in ander en sien dat dit net jou eie verwagtings is en word genees.  Sê nee vir die vals harmonie van die beeld van verhoudings en vind dit in jou wat sagkinds jou selle as kind bewaar in die liefde van die waarheid waar waar is.  Waar waar waar is, is die aar van aarde weer duidelik en sê ons nee vir aartjie na sy vaartjie en is ons dan genees van die sondes van die vaders wat ons nou al lank besoek omdat ons nie alles ondersoek om te sien wat die saak van die oor is nie, die oorsaak van alle dinge en alle houdings wat ons aanneem as ons beginpunt in ons verhoudings.  Sê nee vir die aanname en name van houdings en wees genees.  Daar is baie wee na die vader, maar o wee, die pyn totdat ons genees deur ons nees van verstaan. Wanneer die lig dan in ons opgaan, vind ons die Gees van God wat as ons gees aan ons gegee is, die ewige lewe. Dan word die woord vlees as die Woord van God, en die ou hemel gaan voor ons oë verby en n nuwe verskyn. Die nuwe verskyn net indien ons God werklik as ewebeeld dien.

SONDE EN DIE SONDES VAN DIE VADERS

‘n Son is ‘n ding wat lig skyn, nie waar nie?  ‘n Kind word in sonde gebore, nie waar nie?  Of is dit wat ons as vader/ouers ons kinders leer totdat die kind  word wat ons wil hê hulle moet wees. Wat ons ons kinders leer dra mos nie die ewebeeld van God as selfbeeld oor nie.  Die leerstelling is mos dan wat ons die sondes van die vaders noem en wat van geslag tot geslag oorgedra word tot in die sesde en die sewende geslag en die stel wat ons aftrap. Slagting op slagting het die oortuiging al op Aarde veroorsaak, maar ons kyk nie na die oorsaak nie, want dan moet ons verander en ons het nie die moed van ons oortuiging om te verander nie.  Wanneer ons nee sê vir die oordra van die manier wat ons ons beeld  skyn, die skyn wat ons glo is die lewe, kan die lig van ons verligtheid in ons inligting wys deur ons liggaam as die rots waarop die tempel van God gebou word. Die huis wat nie deur wind en weer verweer word nie en wat geen verweer nodig het nie, want dit is die tuiste van die Lewende Woord van God.  Die ewebeeld van God as die fontein van die lewe.
Hoeveel keer moet die woord wys, wat waar is?  Wanneer bou ons die waarheid van God se woord in ons lewe.  Sê nee en wees genees!  Leer hoe werk die liggaam met inligting en kyk wat se soort inligting oorgedra word van geslag tot geslag.  Elke keer los ons ‘n slagting agter wanneer ons vagevang word in die geslagtelike oordrag van sondes.  Wat ‘n ongelooflike uitdrukking van liefde wat nie verstaan of waardeer word nie.  Stop dit nou!

GELD EN VERGELDING

Geld (Om baie geld te he) is tog te lekker en as ons geld het, gebruik ons ons geld tog so maklik vir vergelding (betaal vir dit wat).  Ek gaan jou terug kry vir wat jy gedoen het veral as die persoon wat ons wil terug kry, se rug oop, is en hy het geen verdediging geldelik nie.  So, ons reg en geregtigheid het nou geld en vergelding geword.  As jy geld het, is jy reg en kan jy vir jou geregtigheid betaal.  Die geldeloses is dan die wat verag word as goddeloses.  Waaragtig is dit ‘n snaakse waarde wat ons aan papier met prentjies gee. Wie is werklik die Goddeloses.  Die pitte van die pampoen.  Sê nee vir die gebruik van geld vir vergelding en laat almal gelyk die reg tot geregtigheid kry.  So genees ons samelewing.  Ons moet tog saam lewe.  Onthou dat die geldelose nie die goddelose is nie.  Die geldelose is net die een wie se bek stilgehou word dat die ruik man kan aanhou stink.  Word mos die instink van oorlewing en die man wat stinkryk is, genoem. 

Dag 18: Die Lewende Woord as Vlees

0 comments


Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie te sien wat Jesus bedoel het toe hy gesê het hy is die Lewende Woord wat Vlees geword het.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om mee te Hoor dat “Die Vlees die Lewende Woord is” en dat Bewustheid in Die Vlees gesetel is.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie te wil sien dat die Ouer die lewende Woord se Waarde as Vlees van die Kind bepaal en dat alle Bewyse daar is dat die Ouer nie die Vlees as Lewe voorberei nie, van generasie tot generasie word die Gene geprogrameer om te raas sonder om te sien die geheim van die skepping is in Genesis wat sê “Gene Is”, en wat deur Jesus Bevestig is as Die Lewende Woord wat Vlees geword het.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie Te Sien dat Elke Woord Waarde het en dat indien woorde in die vlees toegelaat word wat nie die Waarde van Lewe as wat beste vir Lewe is bevat nie, sal die mens as lewende woord die Onwaardigheid uit lewe soos dit tans wel op aarde gebeur.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie te Sien dat Kennis net die Mag het wat aanvaar word as waar die Mens Mag lewe en dat ons so deur ons Wette Magte losgelaat het wat die lewe vergal het en verlaag het tot waar lewe geen waarde het nie en Kennis wat misbuik word alle waarde het.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om Net te Sien dat die Magte wat as Woorde en Beelde in die Vlees losgelaat is as die Denke van die Mens die lewe in bedenklike toestand geplaas het, waar die denke van die mens die spieëlbeeld is van die Woorde wat vlees geword het, om sodoende ‘n vals beeld te plaas voor die ware beeld van die vlees, wat die Werklike Lewende Wese hier op aarde is wat nie geëer word nie.

Ek vergewe myself dat ek myself toegelaat en aanvaar het Om nie te Sien dat AFRIKAANS aan die MENSDOM weer ‘n kans gee om te wys hoe dom die mens is om Nie te Sien dat die VLEES die Werklike LEWENDE woord is

Ek stel my ten doel om te bewys dat die Lewende Woord dit wat ‘n Persoon doen, dink en praat die lewende taal is van die Vlees wat die Woord word as Lewe

Ek stel my ten doel om te bewys dat Bewustheid in die Vlees as die Hele Liggaam gesetel is

Ek stel my ten doel om Ouerskap te Lig tot die Punt waar die Lewe as Woord die Waarde van Lewe in Elke Kind se Vlees word sodat alle mense lewe dit wat beste is vir alle lewe

Ek stel my ten doel om te bewys dat die Mens altyd net gelyk is aan die Waarde van die Woorde wat Vlees geword het en dat die mens se optrede altyd een en gelyk is met die Waarde van die Vleeslike Lewende Woord

Ek stel my ten doel om te bewys dat alle Kennis wat nie gebasseer is op wat Beste is vir alle Lewe nie, gelewe sal word op Maniere wat Lewe Benadeel en die Eie Gek Bevoordeel

Ek stel my ten doel om te Bewys dat die Vals Beelde wat deur televisie en advertensies in die vlees ingeprent word, deur mense meer en meer op Barbaarse Maniere uitgeleef gaan word, wat elke persoon te eniger tyd in gevaar kan stel sonder enige waarskuwing

Ek stel my ten doel om te bewys dat on die Wêreld kan verander en ‘n plek wat lewe Eer deur die Waarde wat onw Woorde Gee met die Waarde te Meet wat altyd Beste vir alle lewe is

Ek stel my ten doel om te wys dat AFRIKAANS die Taal is wat Bewys wat die Waarde van Woorde doen Wanneer dit Vlees word en dus ‘n Taal is wat kan Verhoed dat ons die Prys betaal vir wat ons toegelaat het op aarde as die Lewe waar die Eie Gek eerste geplaas is inplaas van Lewe